Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thiên đường

Thiên đường

Tên khác: Heaven
Thể loại: Drama , Ecchi , Manhwa , Romance , Smut , Webtoon
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên đường:

Chàng trai trẻ vì trả nợ cho mẹ, cứu mạng cô em xinh đẹp nên phải chịu bị xã hội đen bán làm trai bao. Từ đây, cuộc đời cậu sẽ thế nào, nở hoa hay cuộc sống bế tắc!?

Danh sách chương

Chap 71 ~ (26/01/2021)Miễn phí

Thiên Đường Chap 71 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 70 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 69 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 68 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 67 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 66 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 65 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 64 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 63 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 62 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 61 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 60 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 59 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 58 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 57 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 56 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 55 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 54 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 53 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 52 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 51 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 50 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 49 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 48 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 47 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 46 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 45 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 44 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 43 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 42 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 41 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 40 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 39 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 38 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 37 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 36 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 35 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 34 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 33 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 32 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 31 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 30 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 29 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 28 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 27 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 26 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 25 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 24 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 23 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 22 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 21 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 20 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 19 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 18 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 17 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 16 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 15 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 14 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 13 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 12 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 11 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 10 thiên đường đã trở lại 3 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 9 Đã fix ảnh bị xóa ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 8 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 7 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 6 Mở lối thiên đường ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 5 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 4 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 3 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 2 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Thiên Đường Chap 1 ~ (26/09/2020)Miễn phí