Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tái Sinh Thành Nhện

Tái Sinh Thành Nhện

Tên khác: Kumo Desu Ga, Nani Ka?, 蜘蛛ですが、なにか? ; Tôi là nhện đấy, thì sao nào?
Thể loại: Action , Adventure , Seinen , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tái Sinh Thành Nhện:

 Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính của chúng ta là một nữ sinh tự kỉ trong lớp học, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới khác.

Danh sách chương

Tái Sinh Thành Nhện Chap 100 ~ (11/03/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 99 ~ (23/02/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 98 ~ (10/02/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 97 ~ (21/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 96 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 95 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 94 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 93 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 92 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 91 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 90 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 89 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 88 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 87 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 86 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 85 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 84 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 83 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 82 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện Chap 81 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 80 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 79 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 78 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 77 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 76 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 75 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 74 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 73 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 72 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 71 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 70 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 69 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 68 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 67 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 66 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 65 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 64 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 63 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 62 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 61 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 60 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 59 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 58 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 57 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 56 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 55 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 54 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 53 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 52 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 51 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 50 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 49 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 48 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 47 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 46 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 45.5 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 45 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 44 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 43 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 42 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 41 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 40 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 39 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 38 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 37 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 36 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 35 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 34 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 33 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 32 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 31 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 30 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 29 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 28 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 27 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 26 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 25 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 24 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 23 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 22 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 21 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 20 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 19 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 18 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 17 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 16 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 15 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 14 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 13 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 12 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 11 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 10 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 9 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 8 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 7 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 6 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 5 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 4 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 3 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 2 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 1 ~ (11/01/2021)Miễn phí

Tái Sinh Thành Nhện chap 0 ~ (11/01/2021)Miễn phí