Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
ISEKAI NONBIRI NOUKA

ISEKAI NONBIRI NOUKA

Tên khác: 異世界のんびり農家, FARMING LIFE IN ANOTHER WORLD
Thể loại: Fantasy , Shounen , Dị giới
Tác giả: Naitou Kinosuke
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ISEKAI NONBIRI NOUKA:

Nhìn tên là biết... Lại là một bộ chuyển sinh. Chuyển sinh làm nông dân...

Danh sách chương

Chap 49 ~ (25/01/2021)Miễn phí

(LH Manga) Chap 49 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 48 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 47 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 46 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 45 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 44 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 43 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 42 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 41 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 40 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 39 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 38 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 37 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 36 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 35 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 34 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 33 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 32 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 31 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 30 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 29 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 28 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 27 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 26 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 25 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 24 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 23 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 22 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 21 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 20 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 19 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 18 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 17 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 16 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 15 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 14 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 13 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 12 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 11 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 10 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 9 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 8 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 7 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 6 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 5 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 4 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 3 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 2 ~ (07/11/2020)Miễn phí

(LH Manga) Chap 1 ~ (07/11/2020)Miễn phí