Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tên khác: Huyền Giới Chi Môn
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ
Tác giả: Nhĩ Căn
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Huyền Giới Chi Môn:

Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!
Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!
Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên.
Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu.
Một cái lập chí trở thành chí cường giả câu chuyện.
Một cái oai phong ngân hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết.

Danh sách chương

Chương 923: Nhờ vả không đúng người ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 922: Thần cảnh Càn Anh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 921: Thải Nhi cơ duyên ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 920: Được chí bảo ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 919: Huyền Hỏa không gian ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 918: Tịch cảnh kỳ ngộ ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 917: Cổ phiên ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 916: Nội gian ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 915: Gặp cố nhân ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 914: Tăng nhanh như gió ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 913: Song sinh chi hỏa ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 912: Hạo Thiên Thánh Diễm ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 911: Tiền tuyến báo nguy ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 910: Mười hai Tiên Tướng ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 909: Thượng cổ thần thông ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 908: Thiên Đình quà tặng ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 907: Bát phương đến chúc mừng ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 906: Đại xuất dự liệu ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 905: Kế nhiệm đại điển ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 904: Thạch Hầu đầu mối ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 903: Thượng cổ chín cảnh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 902: Thái độ khác thường ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 901: Ngũ hành cương vực ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 900: Ba hải ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 899: Tạng biến ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 898: Nhân họa đắc phúc ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 897: Ông trời tác hợp cho ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 896: Vô tận thiên lôi ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 895: Cùng trời tranh mệnh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 894: Thiên hình ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 893: Bảy thế luân hồi ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 892: Cái kia bỏ mất xoay người (hạ) ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 891: Cái kia bỏ mất xoay người (trung) ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 890: Cái kia bỏ mất xoay người (thượng) ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 889: Một tiếng thở dài ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 888: Xa lạ chính mình ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 887: Không cùng một dạng lối rẽ ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 886: Ngay lúc đó làng chài thiếu niên ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 885: Ngạo thế hai vượn ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 884: Đất trời tối tăm ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 883: Lại vào bí cảnh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 882: Tăng nhanh như gió ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 881: Đáy giếng bế quan ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 880: Vào giếng ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 879: Đề cử tộc trưởng ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 878: Cùng chống đỡ ngoại địch ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 877: Chiến Ngự Huy ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 876: Giết nghịch ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 875: Sớm có chuẩn bị ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 874: Biến cố lan tràn ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 873: Vô liêm sỉ ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 872: Tiệc mừng thọ ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 871: Hoang Nguyệt giếng cổ ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 870: An Hoa thân phận ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 869: Mật hàm ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 868: Đạt Thản bản tôn ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 867: Bình định ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 866: Điển lễ trên biến cố ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 865: Lạc Hải Minh Tinh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 864: Nghênh Lôi Cốc ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 863: Phương Đạt gặp nạn ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 862: Rời đi ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 861: Thanh danh tiệm khởi ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 860: Thiên Hà chi loạn ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 859: Tránh không gặp ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 858: Vây công Trục Vân ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 857: Lần thứ hai từ chối ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 856: Thức tỉnh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 855: Chung Tú quyết định ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 854: Kim Tinh Viêm Ngọc ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 853: Xa cách từ lâu gặp lại ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 852: Ta không đồng ý ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 851: Cái tròng ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 850: Giương đông kích tây ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 849: Phá trận ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 848: Không hẳn ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 847: Chờ một chút! ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 846: Cấp báo ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 845: Thạch Mục khiêu chiến ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 844: Vật ấy có thể đúng quy cách? ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 843: Xin chờ một chút ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 842: Chạy tới Phượng Minh Cốc ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 841: Phá cấm ra ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 840: Hỗn chiến ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 839: Phát hiện đầu mối ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 838: Miễn chiến đấu quyền ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 837: Phượng Minh Cốc ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 836: Chữa lợn lành thành lợn què ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 835: Tái chiến Thần cảnh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 834: Mồi nhử ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 833: Linh Phù tộc ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 832: Luân phiên ra trận ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 831: Thần cảnh một đòn ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 830: Thay đổi chủ ý ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 829: Âm Dương Loan Phượng ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 828: Lại một con Càn Anh ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 827: Lẻn vào Thiên Phượng tộc ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 826: Đảm bảo ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 825: Thánh nữ chọn rể ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 824: Chẩn phu nhân ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chương 823: Sa sút Hoang tộc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 822: Liên minh tín vật ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 821: Thần cảnh con rối ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 820: Xã Quân cùng Dạ Ma Tử ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 819: Một con chuột vàng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 818: Cực diễn cấm chế ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 817: Dương Đào dụ địch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 816: Thiên Đình tập kích ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 815: Quét sạch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 814: Hai con đường ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 813: Một mình đi tới ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 812: Thánh nữ đại điển ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 811: Thiên lôi dị tượng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 810: Bàn Võ Thần Khu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 809: Thúc đầu gối mà nói ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 808: Tứ trưởng lão ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 807: Lão tổ tái hiện ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 806: Một cái khác "chính mình" ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 805: Tam trưởng lão nghi vấn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 804: Ẩn cư chỗ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 803: Cự Viên tộc Đại trưởng lão ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 802: Cá mè một lứa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 801: Giám thị ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 800: Vượn lớn hành tung ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 799: Tám tộc nguyên do ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 798: Kim Tuyệt tộc khiêu khích ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 797: Phục Long Tinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 796: Ly khai Di Dương ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 795: Cải trang lẻn vào ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 794: Tinh Hải lưu vong ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 793: Âm mưu bố cục ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 792: Lục Đạo Huyền Công ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 791: Bách Mộ Tinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 790: Ta đi trước ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 789: Ngày xưa ân oán ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 788: Tam Thánh tinh vực ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 787: Túc Thăng phục sinh? ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 786: Đứa bé cùng cổ đăng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 785: Chân thân tự thân tới ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 784: Ép giết ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 783: Đánh bậy đánh bạ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 782: Thanh Lan thất thủ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 781: Túc Thăng ra tay ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 780: Sinh tử một đường ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 779: Kéo dài ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 778: Truy binh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 777: Xu hướng suy tàn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 776: Chuyển nguy thành an ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 775: Tri ân tất báo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 774: Thánh địa lưu vong ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 773: Nội ưu ngoại hoạn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 772: Động một cái liền bùng nổ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 771: Tàn sát phản bội ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 770: Binh lâm Đông Thánh Tinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 769: Thương Nguyệt thay đổi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 768: Thứ sáu chuyển ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 767: Tàn kiếm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 766: Mất đi tư cách ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 765: Thương Nguyệt ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 764: Tuỳ tùng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 763: Liên bên trong kỳ cảnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 762: Bầy yêu cúi chào ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 761: Thánh giai ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 760: Bạch Viên cái chết ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 759: Liệt chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 758: Hồi mộng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 757: Linh sủng trở về ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 756: Đáng chết! ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 755: Lực Chiến Thần Tương ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 754: Không nhiều lá bài tẩy ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 753: Thiên Liên Trì bị tập kích ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 752: Độc thân tìm sủng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 751: Thải Nhi mất tích ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 750: Cử tọa phải sợ hãi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 749: Chậm đã ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 748: Cơ duyên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 747: Hóa thân nhập thánh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 746: Ma Tổ di hài ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 745: Trục thi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 744: Một đòn toàn lực ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 743: Ám độ trần thương ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 742: Đừng hòng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 741: Một côn diệt thần ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 740: Dụ địch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 739: Bạo Phong Ma Giác ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 738: Ân nhân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 737: Bảy đạo ma niệm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 736: Ta theo ngươi cùng đi! ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 735: Không giữ lại ai! ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 734: Người xâm lấn (canh thứ ba) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 733: Lẻn vào cứ điểm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 732: Đồ Ma Lệnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 731: Yên La ủy thác (canh thứ ba) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 730: Một đòn (canh thứ hai) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 729: Tính sổ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 728: Trở về ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 727: Quay đầu trăm năm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 726: Đại phát thần uy ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 725: Cái thứ hai bảo tàng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 724: Có chút quen tai ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 723: Truyền tống bị quấy nhiễu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 722: Mạnh yếu điên đảo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 721: Phản chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 720: Rời đi Bảo Nguyệt Cung ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 719: Di Dương chi loạn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 718: Chiến sự nhiều lần lên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 717: Chờ ta ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 716: Tan rã trong không vui ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 715: Khí Linh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 714: Hiện thân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 713: Vây công ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 712: Thiên Đình âm mưu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 711: Bốn phương hỗn chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 710: Yên La triệu hoán ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 709: Chuyện xưa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 708: Chu Yếm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 707: Cổ Man đột kích ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 706: Bảo Hoa sứ giả ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 705: Gặp bạn cố tri ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 704: Hỗn chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 703: Lần đầu giao chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 702: Không thể buông tha ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 701: Lại gặp thù cũ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 700: Bảo thành hồn diệt ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 699: Vỏ Thiên Cơ Côn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 698: Bảo Nguyệt Cung bên trong pho tượng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 697: Thâm nhập Côn Lôn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 696: Bảy màu linh văn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 695: Ai cản ta thì phải chết! ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 694: Nội tâm triệu hoán ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 693: Triệu Tiển mời ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 692: Thu hoạch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 691: Quen cửa quen nẻo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 690: Một vị cố nhân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 689: Ma Tôn đến thăm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 544: Bách Thú Chấn Hoàng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 688: Tụ hội ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 687: Uy hiếp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 686: Giao dịch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 685: Nhìn thấu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 684: Thánh Khư tiêu chuẩn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 683: Gieo gió gặt bão ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 682: Đục nước mò cá ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 681: Lấy cách của người ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 680: Bạo động ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 679: Hoán linh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 678: Hậu chiêu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 677: Tử linh đất ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 676: Hợp mưu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 675: Tái hiện đầu mối ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 674: Quỷ dị thông đạo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 673: Khả nghi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 672: Tuyệt xử phùng sinh (có đường sống trong chỗ chết) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 671: Trì hoãn (canh thứ ba) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 670: Trèo tháp (canh thứ hai) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 669: Vào tháp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 668: Huyền Khung thí luyện ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 667: Mộc hóa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 666: Chí Mộc Phù Văn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 665: Mộng chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 664: Ra biển bế quan ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 663: Bất ngờ món đồ đấu giá ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 662: Trì trệ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 661: Ly Trần chư địa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 660: Kích động ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 659: Tới cửa khiêu khích ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 658: Oan gia ngõ hẹp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 657: Đối chất ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 656: Động thiên phúc địa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 655: Hám lôi chém giết ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 654: Mạo danh đền tội ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 653: Côn Lôn Thánh Khư ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 652: Thi viện binh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 651: Ác chiến Bạch Vân Quan ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 650: Gặp lại Tây Môn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 649: Mầm họa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 648: Thuấn sát ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 647: Đột phá thất bại ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 646: Biển sâu hiện ma tung ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 645: Dừng lại ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 644: Sắc đẹp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 643: Hung hăng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 642: Xông vào ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 641: Thức tỉnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 640: Thần bí cao nhân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 639: Bôn ba ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 638: Hôn mê bất tỉnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 637: Phế tinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 636: Xuất thế ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 635: Khu ma hội chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 634: Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 633: Thần uy lâm thế ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 632: Tới gần tuyệt cảnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 631: Đuổi tận cùng không buông ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 630: Thoái đi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 629: Nghe trộm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 628: Du thuyết ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 627: Cản trở ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 626: Chất vấn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 625: Lên cơn giận dữ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 624: Hóa thân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 623: Khó mà tin nổi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 622: Ác chiến Thánh Cảnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 621: Tiên giới cùng Thiên Đình ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 620: Nguy cơ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 619: Diệt khẩu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 618: Phân tán phá vòng vây ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 617: Chạy tán loạn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 616: Con rơi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 615: Giương đông kích tây ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 614: Khẩn cấp triệu tập ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 613: Bị tập kích ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 612: Một côn chém ma ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 611: Ma tộc hồn sư ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 610: Tử linh phục kích (canh thứ ba) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 609: Đi dạo (canh thứ hai) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 608: Thăm dò (ngày hôm nay canh ba) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 607: Thủ hạ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 606: Ba đại thánh địa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 605: Trước khi chiến đấu chuẩn bị ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 604: Lơ lửng giữa trời cứ điểm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 603: Hắc Ma bộ tộc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 602: Lao tới tiền tuyến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 601: Tinh vực cuộc chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 600: Thân ngoại hóa thân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 599: Thất Khiếu Quả Hạch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 598: Băng lửa chiên nấu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 597: Tìm hiểu Minh Thủy ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 597: Tìm hiểu minh nước ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 596: Dung hợp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 595: Can qua ngọc bạch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 594: Ngoài dự đoán mọi người ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 593: Cản trở ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 592: Nghiền ép ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 591: Giang gia huynh muội ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 590: Truy hỏi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 589: Cửu Anh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 588: Cửu Thủ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 587: Ba khỏa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 586: Thật giả khó phân biệt ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 585: Anh đề ( tiếng trẻ con khóc) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 584: Phân công nhau ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 583: Mười năm ước hẹn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 582: Anh Linh Quả ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 581: Linh vũ phi xa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 580: Giả đan ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 579: Nghịch chuyển ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 578: Thân phận bại lộ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 577: Phương gia bí ẩn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 576: Xấu xí nam tử ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 575: Thâm nhập quáng động ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 574: Lấy kiếm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 573: Phương Gia Bảo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 572: Linh địa dị động ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 571: Âm dương hỗn độn lực lượng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 570: Cứu Mệnh Lông Tơ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 570: Chương 570: Cứu Mệnh Lông Tơ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 569: Trú thủ Yêu linh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 568: Ban đêm thăm dò cự bộc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 567: Công mẫu Ô Nguyên Tham ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 566: Rung cây dọa khỉ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 565: Thắng liên tiếp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 564: Trộm gà ăn gạo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 563: Linh bộc là tiền đặt cược ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 562: Kiều Thiên hai tầng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 561: Tạm biệt ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 560: Thánh cầm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 559: Thần bí triệu kiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 558: Tâm tình đột phá ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 557: Bước cuối cùng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 556: Đại nghịch bất đạo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 555: Đại Khẩu thôn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 554: Thất lạc bí cảnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 553: Vô tận giết chóc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 552: Huyễn tự niệm lên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 551: Quyết đấu đỉnh cao ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 550: Thế như phá hoang ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 549: Phá huyễn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 548: Khiêu chiến đệ tam ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 547: Sóng lớn mênh mông ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 546: Thiên địa vô cực ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 545: Mài giũa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 544: Bách thú chấn động hoàng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 543: Huyễn Ma Đạo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 542: Phụ âm ôm dương ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 541: Diệt Tiên Côn Pháp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 540: Nộ giết ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 539: Giết! Giết! Giết! ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 538: Bồng bềnh dục tiên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 537: Gấp gáp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 536: Bạch Viên hậu duệ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 535: Ba năm bế quan ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 534: Tiên Dược Trai ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 533: Bụi bậm lắng xuống ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 532: Thế lực ngang nhau ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 531: Khiêu chiến thứ nhất ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 530: Chân Hỏa Trấn Tà ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 529: Đầu mối ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 528: Giả vờ giả vịt ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 527: Danh tiếng dần lên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 526: Tái chiến Liêu Dũng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 525: Bỏ qua trò hay ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 524: Liên tiếp khiêu chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 523: Hai vòng trận đầu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 522: Đánh cuộc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 521: Phong mang vừa lộ ra ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 520: Thi đấu đêm trước ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 519: Thánh địa thi đấu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 518: Tú lâm chi mộc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 517: Nhiệm vụ cuồng nhân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 516: Mười năm sắp tới ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 515: Tiềm tu nhị chuyển ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 514: Lấy vật đổi vật ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 513: Oan gia ngõ hẹp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 512: Niềm vui bất ngờ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 511: Băng Chu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 510: Thâm vào lòng đất ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 509: Côn pháp tiểu thành ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 507: Tìm Thượng Môn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 506: Thông Thiên Thập Bát Côn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 505: Thực hiện ước hẹn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 504: Tìm kiếm Dung Chúc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 503: Cực Âm Khí ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 502: Ngũ hành thử thách ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 501: Ngàn năm bồi hồi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 500: Vô tận mê cung ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 499: Thử thách ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 498: Linh khí cùng tín vật ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 497: Hả hê lòng người ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 496: Nhất chuyển đại thành ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 495: Hầu gái Thúy Hoàn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 494: Động phủ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 493: Huyền Linh điểm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 492: Thanh Lan chư địa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 491: Mười năm kỳ hạn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 490: Thánh Thiên Huyền Hoàng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 489: Xuất cảnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 488: Quái lạ nhánh gỗ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 487: Đoạt thụ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 486: Nảy sinh biến cố ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 485: Quần Anh loạn vũ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 484: Linh Vương nguyên thần ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 483: Căn tu hoá hình ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 482: Đồng chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 481: Cường địch hiện thân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 480: Lõi cây thánh dịch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 479: Căn Tu Nhân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 478: Bỏ mạng truy đuổi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 477: Các hiển thần thông ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 476: Kinh biến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 475: Hai phe đều có kiêng kỵ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 474: Phát Như Xà ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 473: Đường chu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 472: Thâm nhập bí cảnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 471: Một thể song sinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 470: Rung động một đòn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 469: Xích Nghê Tử ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 468: Thân hãm tình thế nguy cấp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 467: Quả cầu đất ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 466: Mai phục ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 465: Đuôi nhỏ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 464: Mới vào bí cảnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 463: Thủy Thiên Thanh Sơn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 462: Mã Liệt ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 461: Thánh Mộc Lệnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 460: Đảm bảo ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 459: Đến thanh lan ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 458: Tinh vực lữ trình ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 457: Tinh vực chợ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 456: Cửu chuyển bí ẩn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 455: Di thiên vượn lớn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 454: Tinh chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 453: Tử Tinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 452: Ngàn cân treo sợi tóc ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 451: Thủy tộc cấm địa ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 450: Gặp lại Thương Viên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 449: Bụng thú tránh địch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 448: Trọng thương đại địch ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 447: Kéo dài ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 446: Vong linh đại quân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 445: Đuổi tận cùng không buông ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 444: Trên biển truy sát ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 443: Tàn sát ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 442: Chống trời một côn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 441: Thần binh thiên hàng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 440: Tràn ngập nguy cơ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 439: Viên Giao đánh nhau ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 438: Tử địch giết tới (canh thứ ba) ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 437: Tàn sát ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 436: Phá Trận ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 435: Thất Tinh Tru Tiên Trận ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 434: Uy thế tại chỗ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 433: Đón dâu phân tranh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 432: Việc hôn nhân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 431: Khách đến từ thiên ngoại ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 430: Hoài nghi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 429: Gặp lại cố nhân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 428: Biệt ly ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 427: Linh quáng chi nghi ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 426: Hai lần thức tỉnh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 425: To lớn nhất nguy cơ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 424: Tinh Hải thế giới ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 423: Thần bí khách tới ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 422: Phân tranh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 421: Thảo phạt ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 420: Dung hợp ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 419: Phục sinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 418: Hình dáng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 417: Phệ diễm ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 416: Vây công ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 415: Cốt trùng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 414: Lấy tĩnh chế động ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 413: Đột phá cùng phản phệ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 412: Đầu lâu ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 411: Thu phục ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 410: Trụy Tiên Lục ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 409: Liễu Ngạn chi thương ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 408: Hộ chủ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 407: Khởi tử hoàn sinh ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 406: Viện quân ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 405: Ác chiến lại nổi lên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 405: Kịch chiến lại nổi lên ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 404: Kinh thiên một đòn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 403: Từng người thủ đoạn ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 402: Đệ nhị nhỏ ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 401: Kinh thiên nghịch chuyển ~ (16/02/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 400: Kho Bí Mật Của Lăng Thiên Phong ~ (01/10/2016)Miễn phí

Q.2 - Chương 399: Thăm Dò ~ (01/10/2016)Miễn phí

Q.2 - Chương 395: Lẻn Vào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 394: Ta Không Chấp Nhận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 393: Vượt Qua Kiểm Tra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 392: Dịch Dung Thành Yêu Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 391: Không Chút Sơ Hở ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 389: Tình Thế Bắt Buộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 388: Phong Ấn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 386: Thay Thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 385: Gom Góp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 384: Thắng Vì Đánh Bất Ngờ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 382: Điều Kiện Trao Đổi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 381: Chuẩn Bị Tu Luyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 380: Dùng Dao Mổ Trâu Cắt Tiết Gà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 379: Hỏa Chướng Cùng Hổ Yêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 377: Thập Vạn Hỏa Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 376: Trắc Thí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 375: Rời Khỏi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 374: Tay Trái Biến Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 373: Huyết Mạch Cắn Trả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 372: Liệt Diễm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 371: Kinh Triệu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 370: Lội Ngược Dòng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 369: Lạc Hậu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 368: Bí Tàng Yêu Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 367: Huyền Minh Hoa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 366: Hai Bên Cùng Lật Bài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 365: Làm Nóng Người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 364: Bắt Đầu Phản Kích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 363: Cạnh Tranh Gay Gắt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 362: Nâng Cốc Nói Cười ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 361: Định Thần Tháp Và Ngưng Nhan Quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 360: Không Công Bằng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 359: Đi Thăm Và Lôi Kéo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 358: Nghênh Tiên Các ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 357: Cạnh Tranh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 356: Chờ Đợi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 355: Đã Đến Kỳ Hạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 354: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 353: Truy Giết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 352: Đoạt Đá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 351: Đồn Đại Khắp Nơi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 350: Chỉ Trích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 349: Dạo Phố Đêm Ở Thành Thương Húc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 348: Đại Náo U Phong Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 347: Đứt Manh Mối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 346: Bị Lấy Mất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 345: Có Sẵn Nằm Vùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 344: Thấy Cố Nhân Trong Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 343: Dụ Vào Bẫy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 342: U Phong Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 341: Thi Hóa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 340: Trở Về Thành Vân Dực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 339: Tính Toán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 338: Trải Lòng Với Nhau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 337: Biến Cố Cùng Cứu Viện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 336: Sinh Tử Trước Mắt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 335: Lật Lọng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 334: Trở Mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 333: Mời Cùng Dự Tiệc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 332: Xuất Hiện Manh Mối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 331: Thành Vân Dực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 330: Lăng Viêm Tinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 329: Hóa Giải Nguy Cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 328: Gặp Lại Nơi Đất Khách ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 327: Phù Vân Xa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 326: Theo Dõi, Âm Mưu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 325: Được Tỏ Tình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 324: Báo Danh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 323: Ủy Thác Của Thành Chủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 322: Thực Lực Đại Tiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 321: Trao Đổi Hiệp Nghị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 320: Lại Làm Nghề Cũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 319: Bày Trận Đột Phá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 318: Có Động Thiên Khác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 317: Doanh Hỏa Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 316: Thiên Ngô Bảo Hiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 315: Kế Hoạch Cải Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 314: Ước Hẹn Ba Chiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 313: Vây Thành Cùng Bắt Hung Thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 312: Bí Sử Tây Hạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 311: Đại Thành Hung Man ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 310: Xích Hoàn Yêu Mãng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 309: Đầm Lầy Xà Quật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 308: Danh Lục Yêu Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 307: Đoạt Đào Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 306: Hỏa Nguyên Đào Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 305: Gặp Gỡ Vô Tình Ở Thác Nước ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 304: Bộ Lạc Cự Mộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 303: Xen Vào Chuyện Người Khác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 302: Yêu Thụ Trong Rừng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 301: Yêu Hồn Phụ Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 300: Đẫm Máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 299: Khỉ Trắng Lại Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 298: Cự Ô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 297: Thi Bạo Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 296: Gieo Gió Gặt Bão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 295: Đi Đường Vòng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 294: Nguy Cơ Tiềm Tàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 293: Trá Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 292: Kịch Chiến Trên Biển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 291: Khinh Người Quá Đáng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 290: Cửa Ải Cuối Cùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 289: Lên Thuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 288: Hạo Kiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 287: Sinh Nghi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 286: Dị Năng Phệ Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 285: Quy Tắc Cổ Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 284: Bắt Đầu Sớm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 283: Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 282: Săn Trộm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 281: Dùng Trí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 280: Ủy Thác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 279: Việc Lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 278: Từ Lỗ Tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 277: Phòng Vệ Sâm Nghiêm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 276: Diệu Không Đại Sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 275: Thải Nhi Thức Tỉnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 274: Trọng Binh Tiếp Cận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 273: Sơ Tuyển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 272: Tra Hỏi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 271: Mạo Danh Thế Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 270: Sứ Giả Tổng Đàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 269: Hội Giao Dịch Dưới Lòng Đất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 268: Tuyển Bạt Người Ra Biển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 267: Trở Về Tổng Đàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 266: Thải Nhi Ngủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 265: Suy Đoán Về Vẫn Thiết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 264: Hắc Côn Hiển Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 263: Hủ Thi Giao Hai Đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 262: Quỷ Vực Tây Minh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 261: Giết Trùm Thổ Phỉ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 260: Trảm Sát Cùng Thủ Hộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 259: Tà Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 258: Không Khí Trầm Lặng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 257: Lỡ Mất Dịp Tốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 256: Tự Vứt Bỏ Tiên Duyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 255: Khống Pháp Hồn Liên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 254: Nghi Vấn Về Cảnh Trong Mơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 253: Uẩn Dưỡng Linh Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 252: Bị Treo Giải Thưởng Truy Nã ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 251: Bị Tập Kích Ngoài Quan Ngoại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 250: Thông Thiên Ngự Linh Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 249: Trả Hoa Lại Cho Ta! ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 248: Hết Đường Chối Cãi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 247: Hy Sinh Cùng Chạy Trốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 246: Uy Lực Của Pháp Bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 245: Huyết Tế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 244: Quỷ Vương Lâm Thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 243: Kinh Biến Ở Hội Trường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 242: Trò Hề Song Hoàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 241: Phát Hiện Kinh Người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 240: Chặn Giết Trong Rừng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 239: Cổ Quốc Tây Hạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 238: Nhận Lầm Thân Phận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 237: Liễu Ngạn Mời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 236: Pháp Tướng Của Yên La ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 235: Tinh Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 234: Cùng Nhau Du Ngoạn Thiên Ngu Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 233: Ly Biệt Trong Mưa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 232: Tiên Nhân Hàng Lâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 231: Thiên Vị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 230: Đại Hội Nghênh Tiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 229: Tha Hương Gặp Cố Tri ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 228: Mưu Đồ Bí Mật Cùng Dàn Xếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 227: Thành Thiên Ngu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 226: Thăng Tiên Đấu Giá Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 225: Đổi Hoa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 224: Thông Tin Bên Lề Thăng Tiên Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 223: Bán Đứng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 222: Gặp Chuyện Bất Bình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 221: Sống Sót Sau Tai Nạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 220: Một Chiêu Trước Khi Chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 219: Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 218: Đuổi Chạy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 217: Mỗi Người Một Ngã ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 216: Mộng Hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 215: Thông Thiên Tiên Giáo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 214: Thăng Tiên Đại Điển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 213: Linh Mạch Hoang Phế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 212: Đổi Lộ Tuyến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 211: Một Đường Về Phíatây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 210: Thần Binh Sơ Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 209: Hấp Nhật Thức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 208: Tìm Hiểu Hỏa Kinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 207: Ma Dương Đại Điển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 206: Triệu Kiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 205: Tân Binh Sơ Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 204: Càn Anh Nhất Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 203: Chuyện Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 202: Chế Tạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 201: Tặng Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 200: Trần Miểu Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 199: Kinh Hồng Nhất Đao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 198: Giáp Ất Tranh Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 197: Cười Nhạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 196: Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 195: Nâng Chén Chúc Mừng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 194: Lỡ Mất Dịp Tốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 193: Diễm Vũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 192: Tìm Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 191: Vô Tình Gặp Được ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 190: Tặng Quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 189: Rời Đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 188: Lập Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 187: Phùng Ly ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 186: Tàn Sát Đẫm Máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 185: Kim Long Bang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 184: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 183: Trở Về Quê Cũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 182: Tiên Hạ Thủ Vi Cường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 181: Hộ Tống ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 180: Thôn Phệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 179: Chân Khí Ly Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 178: Thần Hồn Cắn Trả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 177: Giải Chú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 176: Lời Khuyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 175: Phá Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 174: Huyết Cừu Tỷ Thí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 173: Thương Lượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 171: Kiểm Kê Thú Hồn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 170: Trở Về ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 169: Dời Núi Lấp Biển ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 168: Hành Hạ Đến Chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 167: Biến Cố Đột Ngột ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 166: Dẫn Dụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 165: Bí Quá Hóa Liều ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 164: Hành Động Riêng Lẻ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 163: Băng Tinh Hạt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 162: Thanh Minh Quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 161: Dũng Sĩ Chi Hà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 160: Hương Châu Thánh Nữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 159: Hung Thú Triều ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 158: Sương Máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 157: Hòn Đá Thần Bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 156: Pho Tượng Không Trọn Vẹn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 155: Thanh Ma Lang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 154: Thánh Nữ Hải Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 153: Đại Tế Ti ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 152: Đa Thủ Hung Mãng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 151: Sứ Đoàn Hải Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 150: Bạch Mã Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 149: Cùng Đến Thánh Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 148: Hiểu Lầm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 147: Vô Tình Gặp Gỡ Nơi Ốc Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 146: Tao Phục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 145: Cứu Vớt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 144: Đánh Lén ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 143: Báo Thù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 142: Phế Tích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 141: Kịch Biến Tanh Máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 140: Thiên Lang Bộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 139: Tế Tự Nha Thần ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 138: Bình Man Cùng Hung Man ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 137: Tứ Bất Tượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 136: Cải Trang Nhập Hoang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 135: Đảo Tinh Trát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 134: Vạn Kiếp Thi Hồn Chú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 133: Chạy Trốn Tìm Đường Sống. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 132: Phá Vòng Vây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 131: Bị Tập Kích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 130: Thân Thế Của Phùng Ly ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 129: Trấn Hồn Chú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 128: Tu Luyện Thoát Thai Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 127: Cản Đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 126: Ôn Chuyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 125: Đấu Giành Phù Thất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 124: Đặc Quyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 123: Lệnh Điều Động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 122: Hai Nữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 121: Lưỡng Bại Câu Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 120: Tỷ Thí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 119: Liệt Viêm Tiễn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 118: Chữa Thương Trong Động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 117: Tiên Thiên Đối Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 116: Đuổi Giết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 115: Chiến Hắc Xà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 114: Gặp Cường Giả Tiên Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 113: Ưng Sầu Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 112: Huyết Tự Nhiệm Vụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 111: Vô Tình Gặp Trong Rừng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 110: Kha Nhi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 109: Phục Kích Man Tộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 108: Yên La ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 107: Lần Đầu Bày Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 106: Nổi Loạn Liên Tiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 105: Tập Kích Trong Đêm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 104: Ba Châu Vùng Biên Tái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 103: Nguyệt Quang Hải Đàm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 102: Thử Nghiệm Hắc Đao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 101: Tự Nhiên Chen Ngang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 100: Pháp Khí Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 99: Điệp Gia Phù Trận (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 97: Gieo Xuống Tiêu Ký ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 96: Tử Linh Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 95: Không Gian Hỗn Độn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 94: Câu Linh Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 93: Trùng Hư Tinh Huyền Trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 92: Câu Thông Dị Giới Diện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 91: Vẫn Thiết Cổ Quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 90: Binh Khí Vừa Tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 89: Một Hơi Mười Ba Trảm (Phần 1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 88: Mắt Thần Dị Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 87: Khí Bạo Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 86: Tranh Giành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 85: Ngưng Phù Trong Mộng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 84: Thuật Phù Lục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 83: Bỏ Cuộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 82: Thất Bại Thảm Hại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 81: Lọt Vào Mười Thứ Hạng Đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 80: Khiêu Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 79: Xem Cuộc Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 78: Quy Tắc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 77: Tông Môn Tiểu Tỷ Thí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 76: Mộng Cảnh Dị Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 75: Pháp Lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 74: Uẩn Thần Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 73: Học Đồ Thuật Sĩ. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 72: Lực Cảm Ứng Nguyên Tố Không Gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 71: Linh Pháp Điện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 70: Ly Hỏa Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 69: Rèn Thép ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 68: Quảng Nguyên Điện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 67: Từ Chối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 66: Tôn Linh Các Và Huyết Long Hộit ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 65: Đối Chọi Gay Gắt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 64: Tỷ Thí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 63: Cảnh Mộng Lại Hiện Ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 62: Thôn Nguyệt Thức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 61: Thuật Sĩ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 60: Tôi Cốt Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 59: Lão Giả Trong Mộng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 58: Chân Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 57: Hồn Sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 56: Thoát Thai Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 55: Bàn Nhược Thiên Tượng Công ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 54: Anh Vũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 53: Toái Thạch Đấu Phá Ngọc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 52: Chặn Đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 51: Hắc Viêm Lệnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 50: Chu Cuồng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 49: Hắc Ma Thập Tam Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 48: Kim Tiểu Thoa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 47: Hiển Hiện Nanh Ác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 46: Vô Tình Lên Nhầm Thuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 45: Lâu Thuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 44: Huyền Tử Lệnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 43: Diệp Hồng Dược ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 42: Sinh Tử Một Đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 41: Dốc Sức Liều Mạng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 40: Ưng Khuyển Song Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 39: Mưu Kế Giết Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 38: Ưng Phi Cửu Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 37: Giết Địch Trong Rừng Rậm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 36: Cường Cung Diệt Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 35: Truy Đuổi Trong Rừng Rậm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 34: Thanh Phong Câu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 33: Liều Mạng Chạy Trốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 32: Ngộ Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 31: Phong Hỏa Đồng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 30: Ý Định Rời Đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 29: Tử Cương Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 28: Thị Lực Biến Dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 27: Chiêm Bao Thành Vượn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 26: Lĩnh Ngộ Khí Cảm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 25: Phế Mạch Thạch Hầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 24: Sứ Giả Tầm Mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 23: Đệ Nhất Võ Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 22: Nghiền Áp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 21: Nhất Tức Lục Trảm* ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 20: Khiêu Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 19: Thể Chất Hậu Thổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 18: Tiến Giai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 17: Thiên Âm Xá Nữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 16: Kim Ti Thử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 15: Kim Ngọc Trân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 14: Vương Thiên Hào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 13: Liêu Hỏa Thương Pháp Và Nhật Nguyệt Nhận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 12: Mạnh Không Thể Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 11: Ẩu Đả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 10: Nhà Họ Ngô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 9: Chém Cương Thi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 8: Gặp Cương Thi Tại Cổ Miếu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 7: Huyết Mạch Võ Giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 6: Dị Biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 5: Lệ Thương Hải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 4: Trang Viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 3: Trân Di ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 2: Bạng Nữ Tặng Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 1: Thiếu Niên Làng Chài ~ (01/01/1970)Miễn phí