Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ác Hán

Ác Hán

Tên khác: Ác Hán
Thể loại: Xuyên Không , Truyện chữ
Tác giả: Canh Tân
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ác Hán:

Truyện kể về Đổng Phi, là một nhân viên kiểm lâm, sống lại làm con trai của Đổng Trác, trời sinh xấu xí, bị cả cha và mọi người khinh bỉ nhìn như yêu quái, nhưng bù lại thần lực kinh người, mười tuổi đã có thể đánh bại thanh niên trai tráng, sau được chân truyền và vũ khí là cặp chùy của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Dựa vào thân dũng mãnh phi thường, một chút kiến thức lờ mờ về Tam Quốc, y thu gom một ít nhân tài, dần dần phát triển. Tất cả những điều y làm chỉ là vì bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình thoát khỏi guồng quay của lịch sử.
Nhận xét: Nhược điểm duy nhất là nhân vật chính hơi quá trọng tình nghĩa, nên bị dằng co trung nghĩa với vua, với nhà Hán, hơn nữa quá mức làm khó NVC, các trận đánh quá mức hung hiểm, ưu thế ban đầu thường thuộc về đối phương. Nhưng truyện hay ở cách đánh giá các nhân vật: tại sao Đổng Trác lại tàn sát văn thần như vậy, bởi vì xuất thân võ tướng, nên y bị khinh rẻ, hà hiếp, các nhân vật trong truyện đều có tính cách tương đối độc lập, tình tiết hợp lý, dẫn quân thế nào, quân lương bổ sung ra sao, tình báo, huấn luyện ... Đều rất khó khăn, chứ không phải ra một hai sáng kiến là quân lương đầy ắp, binh lính tinh nhuệ! Hơn nữa, không phải ai cũng vô địch, ai cũng có thời kỳ đỉnh cao, ngựa cũng vậy, đều lên đỉnh rồi xuống dốc ... Rất chân thật.
Ác Hán là truyện tam quốc đặc trưng cho thể loại mãnh tướng với những trận đánh đầy nhiệt huyết, một tác phẩm không thể bỏ qua cho những ai yêu mến Tam Quốc.

Danh sách chương

Chương 500: Đại Kết Cục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 499: Quyết Chiến Trôi Qua ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 498: Tử Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 497: Giương Đông Kích Tây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 496: Kì Binh Quyết Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 495: Tương Dương Quyết Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 494: Trước Lúc Quyết Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 493: Thiết Tỏa Hoành Giang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 492: Vô Đề ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 491: Thái Mỹ Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 490: Dã Vọng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 489: Tây Hành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 488: Trường An (7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 487: Trường An (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 486: Trường An (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 485: Trường An (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 484: Trường An (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 483: Trường An (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 482: Trường An (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 481: Thương Đình Chi Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 480: Gia Dữ Quốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 479: Văn Nhược Không Văn Nhược ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 478: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 477: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 476: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 475: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 474: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 473: Tứ Mãnh Bát Đại Chùy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 472: Quan Trung Tổng Động Viên (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 471: Quan Trung Tổng Động Viên (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 470: Đại Dã Trạch (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 469: Đại Dã Trạch (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 468: Đại Dã Trạch (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 467: Ôn Hầu (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 466: Ôn Hầu (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 465: Ôn Hầu (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 464: Ôn Hầu (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 463: Ôn Hầu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 462: Lục Gia Suy Tàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 461: Cung Tôn Ư? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 460: Khoa Cử. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 459: Loạn Cục (4). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 458: Loạn Cục (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 457: Loạn Cục (2). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 456: Loạn Cục (1). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 455: Thái Bình Vấn Đối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 454: Đừng Tính Toán Quá Thông Minh. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 453: Trương Nhiệm Lộ Tranh Vanh (2). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 452: Trương Nhiệm Lộ Tranh Vanh. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 451: Dương Mưu (2). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 450: Dương Mưu (1). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 449: Giả Hủ Mưu Kinh Tương (2). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 448: Giả Hủ Mưu Kinh Tương (1). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 447: Bị Tiêu Diệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 446: Thục Trung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 445: Đường Nhỏ Âm Bình. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 444: Nhị Tử Phân Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 443: Giả Hủ Mưu Thục Trung. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 442: Đơn Giản Thế Thôi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 441: Thiên Lý Thảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 440: Ẩn Chứa Sát Cơ. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 439: Phong Quốc. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 438: Có Vấn Đề ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 437: Tăng Và Đế (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 436: Tăng Và Đế (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 435: Tăng Và Đế (1). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 434: Gái Lớn Gả Chồng. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 433: In Chữ Rời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 432: Hùng Chủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 431: Hạ Hầu Lan (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 430: Hạ Hầu Lan (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 429: Hạ Hầu Lan (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 428: Ai Có Thể Hoành Đao Lập Mã, Chỉ Cẩm Phàm Tướng Quân Ta ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 427: Dốc Trường Bản ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 426: Đương Dương (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 425: Đương Dương (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 424: Cẩm Phàm Tặc (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 423: Cẩm Phàm Tặc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 422: Ngũ Man ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 421: Đoản Ca Hành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 420: Chử Tửu (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 419: Chử Tửu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 418: Mời Nhau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 417: Nghị Hòa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 416: Không Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 415: Yển Sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 414: Đại Loạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 413: Sát Hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 412: Chiêu Số Cũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 411: Lữ Mông Hiến Tam Quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 410: Đổng Tây Bình Đơn Đao Phó Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 409: Ngoài Thành Lạc Dương Im Ắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 408: Quần Hổ Xuất Áp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 407: Đại Quân Trời Giáng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 406: Thủy Yêm Thất Quân (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 405: Thủy Yêm Thất Quân (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 404: Thủy Yêm Thất Quân (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 403: Viên Thiệu Cũng Do Dự (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 402: Quan Trung Kiều Đầu Bảo (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 401: Quan Trung Kiều Đầu Bảo (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 400: Sư Hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 399: 10 Năm (9) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 398: 10 Năm (8) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 397: 10 Năm (7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 396: 10 Năm (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 395: 10 Năm (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 394: 10 Năm (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 393: 10 Năm (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 392: 10 Năm (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 391: 10 Năm (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 390: Gia Quốc Thiên Hạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 389: Sa Môn Hộ Pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 388: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (8) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 387: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 386: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 385: Tuyết Năm Kiến An Thứ Hai (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 384: Cái Chết Của Quách Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 383: Quỹ Tích Sai Lầm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 382: Danh Sách Đen. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 381: Lỗ Túc Hiến Hợp Trung, Trần Cung Luận Liên Hoành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 380: Di Giá Trường Môn Cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 379: Trường An Loạn (11) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 378: Trường An Loạn (10) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 377: Trường An Loạn (9) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 376: Trường An Loạn (8) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 375: Trường An Loạn (7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 374: Trường An Loạn (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 373: Trường An Loạn (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 372: Trường An Loạn (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 371: Trường An Loạn (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 370: Trường An Loạn (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 369: Trường An Loạn (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 368: Các Phương Vận Động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 367: Song Hổ Đấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 366: Đạn Hãn Sơn (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 365: Đạn Hãn Sơn (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 364: Đạn Hãn Sơn (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 363: Đạn Hãn Sơn (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 362: Đúng Là Tiểu Tặc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 361: Tiểu Ôn Hầu (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 360: Tiểu Ôn Hầu (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 359: Tiểu Ôn Hầu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 358: Tiểu Văn Cơ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 357: Tiểu Văn Cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 356: Chư Hầu Loạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 355: Tôn Lưu Liên Minh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 354: Xé Da Hổ Làm Cờ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 353: Kế Đầu Của Bàng Thống ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 352: Rắc Rối Lớn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 351: Những Chuyện Năm Kiến An ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 350: Tam Học Kỷ Yếu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 349: Nam Vinh Úc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 348: Một Hồi Phong Hoa Tuyết Nguyệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 347: Phá Trường An ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 346: Chuyện Xưa Tái Hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 345: Đêm Ở Từ Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 344: Danh Sĩ Chết Yểu (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 343: Danh Sĩ Chết Yểu (2). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 342: Danh Sĩ Chết Yểu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 341: Đại Chiến Nổ Ra (8) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 340: Đại Chiến Nổ Ra (7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 338: Đại Chiến Nổ Ra (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 337: Đại Chiến Nổ Ra (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 336: Đại Chiến Nổ Ra (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 335: Đại Chiến Nổ Ra (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 334: Đại Chiến Nổ Ra (2). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 333: Đại Chiến Nổ Ra (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 332: Tào Lữ Thông Gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 331: Lương Châu Từ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 330: Tây Vực Nhị Tam Sự (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 329: Tây Vực Nhị Tam Sự (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 328: Tây Vực Nhị Tam Sự (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 327: Tây Vực Nhị Tam Sự (1). ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 326: Lô Long Tắc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 325: Liêu Tây Nổi Phong Vân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 324: Đại Quyết Chiến (7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 323: Đại Quyết Chiến (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 322: Đại Quyết Chiến (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 321: Đại Quyết Chiến (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 320: Đại Quyết Chiến (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 319: Đại Quyết Chiến (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 318: Đại Quyết Chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 317: U Châu Mục Lữ Bố ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 316: Tây Vực Bạo Hổ (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 315: Tây Vực Bạo Hổ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 314: Tây Vực Bạo Hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 313: Duyễn Châu Biến Đổi Lớn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 312: Chiến Từ Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 311: Sa Ma Kha Về Nhà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 310: Lòng Thạch Thao Dao Động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 309: Đều Là Người Hán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 308: Thằng Nhóc Cũng Là Đại Địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 307: Sa Sa Có Tâm Sự 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 306: Sa Sa Có Tâm Sự ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 305: Đại Sinh Ý ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 304: Bắt Đầu Đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 303: Đại Di Dời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 302: Lũng Tây Đại Hội Sư (3-5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 301: Lũng Tây Đại Hội Sư (1,2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 300: Ác Chiến (6,7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 299: Ác Chiến (3-5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 298: Ác Chiến (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 297: Ác Chiến (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 296: Lương Châu Loạn (3,4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 295: Lương Châu Loạn (1,2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 294: Tuyện Không Đơn Giản (5,6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 293: Tuyệt Không Đơn Giản (3,4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 292: Tuyệt Không Đơn Giản (1,2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 291: Người Dùng Được Có Mấy Người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 290: Lư Tử Can Đến Hà Tây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 289: Bôn Tẩu Lạc Dương (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 288: Bôn Tẩu Lạc Dương (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 287: Hán Đế Băng Hà, Đại Loạn Nổ Ra(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 286: Hán Đế Băng Hà, Đại Loạn Nổ Ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 285: Giang Đông Nhị Hổ Thần(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 284: Giang Đông Nhị Hổ Thần(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 283: Hiền Sĩ Vô Tung, Võ Đấu Đan Dương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 282: Tri Ngã Giả Vị Ngã Tâm Ưu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 281: Danh Tượng Và Nhà Phát Minh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 280: Từ Thứ Cầu Học ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 279: Phụng Chỉ Mộ Binh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 278: Viên Ngỗi Kế, Nhị Hổ Tranh Thực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 277: Thâu Đắc Phù Sinh Bán Nhật Nhàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 276: Đào Viên Nhất Nặc, Dực Đức Toàn Nghĩa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 275: Bờ Ung Thủy, Đổng Phi Chiến Tam Anh (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 274: Bờ Ung Thủy, Đổng Phi Chiến Tam Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 273: Trận Chiến Ung Khâu (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 272: Trận Chiến Ung Khâu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 271: Hán Đế Đi Tuần ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 270: Thái Bình Thịnh Thế Mơ Ảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 269: Ác Lai Ra Uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 268: Vũ Phu Tranh Hùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 267: Tây Viên Lập Bát Giáo (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 266: Tây Viên Lập Bát Giáo (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 265: Tây Viên Lập Bát Giáo (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 264: Người Đến Từ Lương Châu (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 263: Người Đến Từ Lương Châu (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 262: Người Đến Từ Lương Châu (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 261: Người Đến Từ Lương Châu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 260: Gặp Lại Cố Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 259: Trù Tính Lập Tân Quân (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 258: Trù Tính Lập Tân Quân (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 257: Trù Tính Lập Tân Quân (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 256: Con Gái Văn Cơ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 255: Con Gái Văn Cơ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 254: Hán Đế Do Dự (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 253: Hán Đế Do Dự (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 252: Hán Đế Do Dự (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 251: Biện Vương Tử (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 250: Biện Vương Tử (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 249: Biện Vương Tử (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 248: Biện Vương Tử (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 247: Biện Vương Tử (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 246: Biện Vương Tử (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 245: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 244: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 243: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 242: Danh Sĩ Lạc Dương Đều Mù Mắt(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 241: Hưng Thịnh Không Quá Ba Đời(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 240: Hưng Thịnh Không Quá Ba Đời(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 239: Bắc Cung Giáo Úy(3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 238: Bắc Cung Giáo Úy(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 237: Bắc Cung Giáo Úy(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 236: Trần Ai Lạc Định(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 235: Trần Ai Lạc Định(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 234: Hàn Dữ Mã (Hết) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 233: Hàn Dữ Mã (11) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 232: Hàn Dữ Mã (10) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 231: Hàn Dữ Mã (9) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 230: Hàn Dữ Mã (8) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 229: Hàn Dữ Mã (7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 228: Hàn Dữ Mã (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 227: Hàn Dữ Mã (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 226: Hàn Dữ Mã (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 225: Hàn Dữ Mã (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 224: Hàn Dữ Mã (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 223: Hàn Dữ Mã (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 222: Thiên Nhân Cảm Ứng (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 221: Thiên Nhân Cảm Ứng (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 220: Thiên Nhân Cảm Ứng (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 219: Huyết Án Kiến Xuân Môn (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 218: Huyết Án Kiến Xuân Môn (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 217: Huyết Án Kiến Xuân Môn(3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 216: Huyết Án Kiến Xuân Môn(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 215: Huyết Án Kiến Xuân Môn(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 214: Lời Đồn Đãi Khắp Nơi(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 213: Lời Đồn Đãi Khắp Nơi(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 212: Người Thành Thật Tức Giận (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 211: Người Thành Thật Tức Giận (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 210: Người Thành Thật Tức Giận (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 209: Người Thành Thật Tức Giận (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 208: Người Thành Thật Tức Giận (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 207: Thái Ung Trở Về (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 206: Thái Ung Trở Về (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 205: Thái Ung Trở Về (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 204: Thiết Mã Kim Qua Nhập Mộng Lai (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 203: Thiết Mã Kim Qua Nhập Mộng Lai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 202: Lang Tâm Tử Thiết, Phong Tình Bất Giải(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 201: Lang Tâm Tử Thiết, Phong Tình Bất Giải(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 200: Có Chăng Thương Hương Tiếc Ngọc(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 199: Có Chăng Thương Hương Tiếc Ngọc(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 198: Loan Vệ Quân (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 197: Loan Vệ Quân (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 196: Đổng Phi Chưởng Binh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 195: Nguyệt Đán Bình(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 194: Nguyệt Đán Bình(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 193: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 192: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 191: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 190: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 189: Đại Trạch Môn Bên Trong Thành Lạc Dương (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 188: Đổng Phi Tiến Lạc Dương(3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 187: Đổng Phi Tiến Lạc Dương(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 186: Đổng Phi Tiến Lạc Dương(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 185: Tam Sửu Chiến Tam Anh (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 184: Tam Sửu Chiến Tam Anh (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 183: Tam Sửu Chiến Tam Anh (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 182: Tam Sửu Chiến Tam Anh (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 181: Tam Sửu Chiến Tam Anh (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 180: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 179: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 178: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 177: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 176: Như Thật Như Ảo(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 175: Như Thật Như Ảo(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 174: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 173: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 172: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 171: Đêm Xuân Một Khắc Đáng Nghìn Vàng(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 170: Phòng Ngừa Chu Đáo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 169: Bổng Lộc Tam Bách Thạch (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 168: Bổng Lộc Tam Bách Thạch (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 167: Bổng Lộc Tam Bách Thạch (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 166: Bổng Lộc Tam Bách Thạch(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 165: Bổng Lộc Ba Trăm Thạch(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 164: Ngũ Cầm Hí Chính Tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 163: Bàng Gia Có Người Tên Là Lệnh Minh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 162: Dã Ngưu Bôn Tẩu Thiêu Đương(Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 161: Dã Ngưu Bôn Tẩu Thiêu Đương(Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 160: Mỹ Nữ Dã Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 159: Công Tử Đại Tài Ít Người Sánh Kịp (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 158: Công Tử Đại Tài Ít Người Sánh Kịp (Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 157: Lương Châu Chi Loạn (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 156: Lương Châu Chi Loạn (Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 155: Nhất Thủ Hoàng Kim, Nhất Thủ Đồ Đao (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 154: Nhất Thủ Hoàng Kim, Nhất Thủ Đồ Đao (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 153: Nhất Thủ Hoàng Kim, Nhất Thủ Đồ Đao (Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 152: Độc Sĩ Cổ Hủ(Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 151: Độc Sĩ Cổ Hủ(Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 150: Sắc Lặc Ca(Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 149: Sắc Lặc Ca(Thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 148: Mỹ Nhân Áo Trắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 147: Hư Thực Như Mộng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 146: Nữ Hổ Doanh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 145: Hà Đông Nhất Phách ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 144: Gặp Gỡ Mạnh Đức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 143: Quay Về Hà Đông (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 142: Quay Về Hà Đông (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 141: Quay Về Hà Đông (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 140: Huynh Đệ Gặp Lại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 139: Điều Kiện Minh Chủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 138: Văn Đài Chịu Nhục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 137: Giang Đông Mãnh Hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 136: Mạnh Đức Gặt Hái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 135: Đảng Người Gian Nan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 134: Phụng Hiếu Xuất Mã ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 133: Quần Anh Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 132: Vương Tá Tài Dã ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 131: Tướng Quân Uy Vũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 130: Phụ Tử Gặp Nhau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 129: Tình Huống Ngày Càng Khó Khăn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 128: Âm Thác Dương Soa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 127: Nghĩa Chân Chi Tử (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 126: Nghĩa Chân Chi Tử (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 125: Tả Trung Lang Tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 124: Giết Trương Ngưu Giác (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 123: Giết Trương Ngưu Giác (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 122: Đào Anh Tam Viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 121: Đổng Trác Hội Tam Anh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 120: Phi Công Tử Đột Phá Vòng Vây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 119: Giảo Nhục Kỵ (8) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 118: Giảo Nhục Kỵ (7) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 117: Giảo Nhục Kỵ (6) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 116: Giảo Nhục Kỵ (5) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 115: Giảo Nhục Kỵ (4) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 114: Giảo Nhục Kỵ (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 113: Giảo Nhục Kỵ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 112: Giảo Nhục Kỵ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 111: Dĩ Hán Chi Tranh (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 110: Dĩ Hán Chi Tranh. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 109: Lạc Dương Đẫm Máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 108: Biến Loạn Nam Cung Môn. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 107: Đổng Trác Nguy Tường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 106: Đi Lạc Dương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 105: Tam Sửu Kết Nghĩa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 104: Thái Bình Loạn. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 103: Bàng Đức Công ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 102: Trương Cơ Từ Quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 101: Thiếu Niên Đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 100: Đồng Tử Cưỡi Ngưu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 99: Ngũ Khê Man Nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 98: Thương Hàn Bệnh Chứng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 97: Phi Yến Đi Về Nam ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 96: Hoả Thiêu Bàn Long Cốc (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 95: Hoả Thiêu Bàn Long Cốc (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 94: Một Ngữ Đánh Thức Người Trong Mộng. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 93: Gia Cát Nhất Tộc. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 92: Liên Tục Chiến Đấu Ở Chiến Trường Thanh, Từ. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 91: Đoạn Đầu Câu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 90: Giết Thiên Lôi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 89: Cự Ma Nhi Lai Tập (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 88: Cự Ma Nhi Lai Tập ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 87: Vạn Nhân Ngô Vãng Hí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 86: Gặp Lại Đường Chu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 85: Ngữ Thành Nói Về Thái Bình Đạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 84: Người Thông Minh Giả Vờ Ngốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 83: Song Sửu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 82: Cổ Chi Ác Lai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 81: Lưu Môn Huyết Án ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 80: Phó Dĩ Ngô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 79: Lý Nho Chi Mưu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 78: Đường Đi Gập Ghềnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 77: Mỗi Người Một Ngã ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 76: Hối Tiếc Không Kịp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 75: Tái Chiến Khăn Vàng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 74: Phi Bạch Tuyệt Luân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 73: Vô Tình Gặp Nơi Hoang Dã ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 72: Thái Bình Giáo Đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 71: Duyên Sâu Duyên Nông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 70: Cơn Giận Bỉ Phu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 69: Vũ Phu Vô Danh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 68: Cự Ma Sĩ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 67: Cự Ma Sĩ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 66: Phụ Tử Nhất Nặc (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 65: Phụ Tử Nhất Nặc (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 64: Thiếu Nguyên Bồ Nguyên (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 63: Thiếu Nguyên Bồ Nguyên (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 62: Trở Mặt Thành Thù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 61: Tang Nữ Đổng Trác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 60: Trung Nguyên Vô Chiến Sự (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 59: Trung Nguyên Vô Chiến Sự (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 58: Tái Ngộ Bùi Nguyên Thiệu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 57: Hàn Cửu Khúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 56: Phá Khương Khó Khăn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 55: Cự Ma Nhi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 54: Tiến Thoái Lưỡng Nan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 53: Danh Câu Tượng Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 52: Tái Kiến Tỷ Tỷ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 51: Người Ở Hiểm Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 50: Ngựa Chấn Kim Thành (3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 49: Ngựa Chấn Kim Thành (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 48: Ngựa Chấn Kim Thành (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 47: Yến Vô Hảo Yến (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 46: Yến Vô Hảo Yến (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 45: Hoàng Hà Cửu Khúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 44: Tây Bộ Đô Uý (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 43: Tây Bộ Đô Uý (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 42: A Sửu Tương Tuy (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 41: A Sửu Tương Tuy (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 40: Giết Người Công Tử (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 39: Giết Người " Công Tử" ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 38: Xao Sơn Chấn Hổ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 37: Xao Sơn Chấn Hổ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 36: Đám Hỏi Vệ Gia (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 35: Đám Hỏi Vệ Gia (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 34: Tâm Tư Lục Y (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 33: Tâm Tư Lục Y ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 32: Phóng Trường Tuyến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 31: Cầu Quan (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 30: Cầu Quan (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 29: Sở Vi Hà Lai (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 28: Sở Vi Hà Lai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 27: Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ.(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 26: Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ. ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 25: Giết Chóc(3) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 24: Giết Chóc(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 23: Giết Chóc(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 22: Tâm Tư(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 21: Tâm Tư(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 20: Mã Nô Tiểu Thiết(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 19: Mã Nô Tiểu Thiết(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 18: Sư Tông Thú(2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 17: Sư Tông Thú(1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 16: Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 15: Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 14: Đại Tỷ (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 13: Đại Tỷ (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 12: Kim Thành Phá Khương (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 11: Phục Di Bảo Khố (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 10: Phục Di Bảo Khố ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 9: Dục Vọng - Một Người Địch Vạn (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 8: Dục Vọng - Một Người Địch Vạn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 7: Sát Nhân Ca (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 6: Sát Nhân Ca (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 5: Trời Sinh Lực Vương (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 4: Trời Sinh Lực Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 3: Ấu Tử Đổng Trác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2: Sống Lại (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 1: Sống Lại (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí